Wat is TrashUre Hunt?

TrashUre Hunt is een internationale niet-gouvernementele organisatie voor vraagstukken met betrekking tot het behoud en herstel van het milieu, trash en vrijheid!

Wij trachten ons doel te bereiken door het organiseren van o.a. evenementen, festivals, workshops en lezingen. Tijdens deze activiteiten ontstaat synergie tussen duurzaamheid en kunst, samenhorigheid en samenwerking. Plezier, ontspanning en passie gaan hand in hand met het verbeteren van zowel het individu als de samenleving. Door deze unieke combinatie van facetten bewerkstelligen wij keer op keer een gedragsverandering.

Activiteiten

  • Advies
  • Educatie en Voorlichting
  • Evenementen
  • Lessen voor Basis- en voortgezet Onderwijs
  • Lezingen
  • LifeCoaching
  • Masterclasses
  • Trash Art
  • Workshops voor het bedrijfsleven/overheid/particulieren

Wilt u meer weten wat we voor u en/of uw team kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We bespreken wat er speelt, en welke diensten we kunnen inzetten om uw gewenste doel te realiseren.

Algemene gegevens

Stichting TrashUre Hunt
Keizerstraat 87, 2584BC ‘s-Gravenhage
06 42626391, info@trashurehunt.org

Triodos Bank
Stichting TrashUre Hunt  NL35 TRIO 0338 5266 92

Kamer van Koophandel / RSIN
KvK: 67444717 / RSIN: 856994789

Het bestuur van Stichting TrashUre Hunt oefent haar taken volledig onbezoldigd uit:
Dhr. Mischa Vos (voorzitter)
Dhr. Niels Remmerswaal (secretaris)
Dhr. Dylan Metkemeijer (penningmeester)

Financieel
Financieel overzicht 2016: bekijk/download.
(Dit is het eerste jaar dat Stichting TrashUre Hunt actief is)