Wat is TrashUre Hunt?

TrashUre Hunt is een internationale niet-gouvernementele organisatie voor vraagstukken met betrekking tot het behoud en herstel van het milieu, trash en vrijheid!

TrashUre Hunt brengt milieuproblemen op een toegankelijke, effectieve en ludieke manier onder de aandacht van het publiek. In uiteenlopende spelvormen wordt met groepen kinderen, tieners en volwassenen op zwerfafval gejaagd. Naast deze activiteiten verzorgt TrashUre Hunt onder meer lezingen, masterclasses en workshops voor het bedrijfsleven, de overheid en particulieren.

Activiteiten

  • Advies
  • Educatie en Voorlichting
  • Evenementen
  • Lessen voor Basis- en voortgezet Onderwijs
  • Lezingen
  • LifeCoaching
  • Masterclasses
  • Trash Art
  • Workshops voor het bedrijfsleven/overheid/particulieren

Wilt u meer weten wat we voor u en/of uw team kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We bespreken wat er speelt, en welke diensten we kunnen inzetten om uw gewenste doel te realiseren.

Algemene gegevens

Stichting TrashUre Hunt
info@trashurehunt.org

Triodos Bank
Stichting TrashUre Hunt  NL35 TRIO 0338 5266 92

Kamer van Koophandel / RSIN
KvK: 67444717 / RSIN: 856994789

Het bestuur van Stichting TrashUre Hunt oefent haar taken volledig onbezoldigd uit:
Dhr. Mischa Vos (voorzitter)
Dhr. Niels Remmerswaal (secretaris)
Dhr. Dylan Metkemeijer (penningmeester)

Financieel
Financieel overzicht 2017: bekijk/download de jaarrekening 2017.