Elke seconde worden tienduizenden sigarettenpeuken weg gegooid …

Op straat

Op het strand

In de goot

Peuken zijn gemaakt van plastic

Elk stukje zwerfafval heeft een grote impact op onze leefomgeving.

50 Haagse jongvolwassenen met een WWB uitkering maakten samen het participatiekunstwerk ‘Het ons van nu.’ Dit kunstwerk is het sluitstuk van het op maat gemaakte programma ‘Vind de schat in jezelf’ dat is ontwikkeld voor jongeren tot 27 jaar die klaar waren voor een nieuwe start in de maatschappij. De wereld staat in brand. Het kunstwerk van de jongeren geeft de conflicten weer waar de aarde mee worstelt en is opgebouwd uit sigarettenfilters die zijn verzameld tussen de gebouwen in het centrum van Den Haag.

Gooi je afval in de afvalbak

Wist je dat:

· Er 25 miljard sigaretten per jaar worden gerookt in Nederland

· Er in Nederland jaarlijks 9 miljard peuken op straat belanden?

· Dat dit dagelijks 68.493.150 peuken zijn

· Een (sigaretten) peuk gemaakt is van plastic: cellulose acetaat

· Dit plastic alleen onder extreme omstandigheden vergaat. Anders valt het uiteen in microplastics

· 1 peuk 8 liter water vergiftigt?

· Dat 50% van het zeeleven sterft in het vergiftigde water

· Het 12 jaar duurt, voordat een peuk uiteenvalt in microplastics

“We kindly thank Philip Morris Benelux BV for their contribution towards making this campaign happen.”